A sección de enxeñaría de Átomo Estudio desenvolve, entre outras, as seguintes actuacións

Prantas de reciclaxe
Proxectos de xustificación medioambiental
Instalacións G.L.P.
Instalacións eléctricas e fibra óptica
Instalacións e naves industriais
Implantación de E.E.S.
Climatización, calefacción e ACS
Proxectos de telecomunicacións
Proxectos de explotaciones agropecuarias
Proxectos de illamento e acústica
Proxectos de alumeado
Proxectos y auditorias de eficiencia enerxética
...