Dende o nacemento da empresa, un dos obxectivos fuindamentais de Átomo estudio técnico foi o de abarcar o maior número de sectores co fin de ofrecer aos nosos clientes unha atención completa e personalizada.

Con este fin, Átomo estudio técnico rodeouse dos medios técnicos e humanos precisos para desenvolver a nosa capacidade de servizo a disposición das empresas e particulares que confían na nosa compañía.

A idea de partida dos dous departamentos básicos é a de traballar paralelamente co fin de que o produto final –a materialización do proxecto- sexa o resultado das actuacións profesionais necesarias coa mellor coordinación, onde o concepto de “improvisación” quede reducido ao máximo.

As nosas actividades divídense en dúas seccións fundamentais: enxeñaría e arquitectura.

ARQUITECTURA

 

A sección de arquitectura de Átomo Estudio desenvolve entre outras as seguintes actuacións:
 plans parciais
plans de sectorización
plantas de reciclaxe
plantas de fragmentado
edificios de vivendas 
viviendas unifamiliares
urbanizacións
informes urbanísticos
estudos de viabilidade inmobiliaria
asesoramiento xurídico
tasacións
informes
legalizacións
estimación de presupostos
arquitectura relixiosa
rehabilitacións
reconstruccións
turismo rural
actuacións periciais
estudos e plans de seguridade e saúde
decoración e interiorismo
...

Coa xestión completa e personalizada que nos caracteriza
tramitación de licenzas
asesoramento e xestión de subvencións
xestión de seguros de vivenda
direccións de obra
coordinacións de seguridade e saúde
xestión de control de calidade
xestión de OCT
levantamentos topográficos
rexistro de propiedade
estudo de créditos hipotecarios
análise de créditos ao promotor
...

ENXEÑARÍA

 

Os profesionais de Átomo Estudio da nosa sección de enxeñaría desenvolven entre outras as seguintes actividades:
plantas de reciclaxe
proxectos de xustificación medioambiental
rexeneración de produtos informáticos
instalacións G.L.P.
instalacións eléctricas e fibra óptica
instalacións e naves industriais
implantación de E.E.S.
climatización, calefacción e ACS
homologacións
fichas reducidas
informes
peritacións
aperturas e cambios de licenza
certificacións e inspeccións técnicas
proxectos de telecomunicacións
proxectos de explotacións agropecuarias
informes periciales
proxectos de illamento e acústica...
proxectos de alumeado
proxectos e auditorias de eficiencia enerxética

Xestionadas co servizo completo que ofrecemos aos nosos clientes
altas industriais en Consellería de Industria
tramitación de licenzas en concellos
xestións administrativas e burocráticas
obtención de permisos e licenzas nos diversos organismos
direccións de obra
xestión de control de calidade
solicitudes de suministro enerxético
levantamentos topográficos...

¿Interesad@ nos nosos servizos?