Estimados clientes, queremos comunicarlles que ante a situación actual e a nova normativa, dende o 27 de Enero o 17 de Febreiro, nosa oficina non atenderá o público a partir das 18:00 h.

Rogamoslle que na medida do posible, realice as suas xestións mediante vía telefónica ou email.