Debido a situación actual polo COVID-19 e a publicación do Real Decreto 463/2020, do 14 de Marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación da crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 durante o tempo de cuarentena declarado polo Goberno non se atenderá o público nas nosas oficinas.

Quedamos a voso servizo no email: info@atomoestudio.es
Grazas