Átomo estudio técnico

Átomo aparece no ano 2011 como unha empresa de servizos, basicamente de enxeñaría e arquitectura.

Ofrece uns servizos orientados a satisfacer as necesidades de empresas e particulares, co fin de conseguir unha xestión global por medio dunhas propostas que contemplen a mellor solución técnica, tendo en conta, o aforro e a racionalización dos costes operativos dos nosos clientes.

A expansión recente da nosa empresa veu motivada polos acordos alcanzados con empresas de grande entidad que nos obligaron a un esforzo considerable para dar o servizo requerido en forma e tiempo.

Aínda que Átomo Estudio é de recente creación, o equipo humano que a conforma ten unha bagaxe importante en capacidade para a realización dos traballos encomendados polos nosos clientes, xa que o equipo básico tense “criado” en empresas do sector dende os anos noventa.

BASES E OBXECTIVOS SÓLIDOS

A experienza dos nosos profesionais e a evolución continua da técnica, condúcenos día a día a unha neta mellora da calidade dos traballos realizados.

OBXECTIVO: globalización de servizos

O noso obxectivo fundamental radica en que os nosos clientes confíen na totalidade da xestión da nosa empresa, acadando así unha responsabilidade única en cada expediente, tramitado coa tranquilidade dunha atención personalizada e profesional.

BASE: equipo humano e técnico

A base fundamental de Átomo estudio técnico radica en contar cos medios humanos e técnicos necesarios para a xestión e tramitación personalizada de calquera tipo de expediente. Dita base lógrase mediante a adecuación e conxunción dos medios propios e as colaboraciones con profesionais e empresas de prestixio.

UN AMPLO EQUIPO DE PROFESIONAIS

Átomo Estudio é basicamente o nexo de unión de distintos profesionais e empresas co fin de aunar coñecementos, técnicas, tecnoloxía e medios. As sinerxias xeradas por esta unión favorecen os avances tecnolóxicos e a proxección nun mercado cada día máis globalizado.

Jesús Manuel Mallo Puga

Enxeñeiro Técnico – Director Xerente Sección Enxeñaría

Juan S. Lareo Sánchez

Arquitecto

José Luis Veiga Rodríguez

Enxeñeiro Técnico Industrial

Alberto Blanco García

Arquitecto Técnico

Marcos Cao Saiz

Enxeñeiro Técnico Agrícola

Roberto Vilanova Vázquez

Enxeñeiro Técnico de Telecomunicacións

Elvita Mallo Puga

Auxiliar Administrativa

Carlos Romero Vázquez

Técnico Superior en Proxectos de Instalacións Térmicas e de Fluidos

C. Iván Lantes Candal

Arquitecto Técnico

David Piña Vilar

Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas

Fco. Javier Carballo Sánchez

Técnico Superior en Proxectos de Instalacións Térmicas e de Fluidos

Pablo Rodríguez Castro

Ingeniero Técnico Agrícola -especialidad mecanización y construcción

Irene Garcia

Técnico Superior de Proyectos de Edificación

Nacho Moreno Torres

Administrativo

Coñece os servizos que podemos realizar